گاهی با خودم فکر میکنم کاش مردم بیشتر از اینکه حرف بزنن، فکر کنن.

کاش به تبعات حرفی که میزنن فکر کنن.

کاش همه خودشونو عقل کل ندونن و بقیه رو ابله و کودن فرض نکنن.

اینجوری خیلی اتفاق ها نمی افته. 

نه دلی میشکنه 

نه چشمی پر از اشک میشه

نه جر و بحثی توی خونه ای شروع میشه 

نه بچه ای شاهد ناراحتی و عصبانیت مادر و پدرش میشه

فقط با کنترل زبانمون می تونیم جلوی خیلی اتفاقات ناگوار رو بگیریم. 

وقتشه که یاد بگیریم لازم نیست ما درباره هرررر چیزی اظهار نظر کنیم، شاید واقعا به ما ربطی نداشته باشه...