سلام 

مدتیه که حال روحی خوبی ندارم. به خاطر همین مجبورم بیشتر تلاش کنم با بچه ها بازی کنم و سرگرمشون کنم که اونا چیزی رو حس نکن.

انواع و اقسام بازی های نشستنی رو باهم بازی میکنیم.

دیروز کوثر اومده میگه: مامانی، علی آب می خواد

علی از اون اتاق داد می زنه: من نگفتم آب می خوام، گفتم برو یه سر و گوشی آب بده ((((((((((((((((((((((:

واااای که گاهی واسشون غش می کنم (((((((: 

میشه لطفا واسم دعا کنید؟