توی اتاق کار داشتم و نمی خواستم بچه ها متوجه بشن

چون اتاق ما جذاب ترین جای خونه واسه بچه هاس همه چی رو به هم میریزن

به علی گفتم من چند دقه تو اتاق کار دارم نیای پشت در سر و صدا کنی کوثرم بیاد سراغم /:

میگه: تو اتاق چیکار داری؟

گفتم: خب کار دارم دیگه

میگه: مامان جان همونطوری که شما اخبار می بینید و میخواید از همه چی سر دربیارید منم دوست دارم از همه چی سر دربیارم توی اون اتاق چی کار دارید؟

تا حالا تو عمرم اینجوری قانع نشده بودم /: