همیشه بچه ها رو دوست داشتم. 
می خواستم زیاد بچه داشته باشم تا اون ها هم مثل خودم تنهایی رو تجربه نکنند و از این تنهایی ضربه نخورند. 
دوست دارم مادری شاد باشم تا بچه هام در محیطی شاد بزرگ بشن و همیشه وقتی دوران کودکی رو به یاد میارن لبخند به لبشون بیاد. 
سعی می کنم زیاد مطالعه کنم و از صحبت های مفید روانشناس ها استفاده کنم تا بتونم بچه هام رو خوب تربیت کنم چون معتقدم بعضی ها با دوست داشتن زیادشون بچه ها رو لوس و پرتوقع بار میارن و در حالیکه فکر میکنن دارن به بچه هاشون محبت می کنن اما در عین حال به اون ها صدمه های جدی میزنن. 
سعی می کنم وظایفم رو در قبال همسر و فرزندانم به خوبی انجام بدم، سعی می کنم مشکلات روزمره رو به خونوادم سرایت ندم، سعی می کنم شادی خونه رو حفظ کنم و نذارم با مشکلات ریز و درشتی که این روزها همه مون درگیرش هستیم، این شادی از بین بره؛ البته نمی دونم چقدر تو این امر موفق هستم...