کوثر با ناراحتی از تو اتاق اومده بیرون میگه مامان بیا علی رو دعوا کن به من سه بار گفته جوجه فقلی (جوجه فکلی) 😂😂😂😂

علی از تو اتاق داد میزنه سه بار نگفتم دو بار گفتم😂😂😂😂

اصلا نمیدونم این واژه رو از کجا یاد گرفته ولی دعواهاشون خیلی بامزه س

به کوثر گفتم شوخی کرده مامانی

یه هو عصبانیتش تبدیل شد به خوشحالی و رفت پیش علی گفت داداشی شوخی کردی؟ و در صلح و صفا به ادامه بازی پرداختند😂😂😂😂😂😂